logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

10 Каријерно вођење и саветовање у средњим школама - основна обука Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаБеоградска отворена школа, Масарикова 5/16, Београд
Особа за контактЈелена Манић Радоичић, bos@bos.rs, 011/306-5800, 063/316-346
АуториЈелена Манић Радоичић, коодинаторка Центра за вођење каријере и саветовање Београдске отворене школе; Милица Мићић, тренерка и астистенткиња Центра за вођење каријере и саветовање Београдске отворене школе
РеализаториЈелена Манић Радоичић, коодинаторка Центра за вођење каријере и саветовање Београдске отворене школе; доц. др Искра Максимовић, директорка Центра за вођење каријере и саветовање на ФЕФА факултету, стручњак; Весна Чекић, начелник Одељења за професионалну оријентацију каријерно вођење, НСЗ; Јадранка Димов, експерт за каријерно вођење и саветовање; мр Маја Ћурић, асистенткиња, Универзитет Сингидунум, Факултет за медије и комуникацију; Владета Милин, педагог, Институт за педагошка истраживања; Милица Мићић, тренерка и астистенткиња Центра за вођење каријере и саветовање Београдске отворене школе; Тамара Кљајић, саветница и тренерка Центра за вођење каријере и саветовање Београдске отворене школе
Општи циљевиОпшти циљ програма је образовно-економски развој земље кроз обуку наставника у средњим школама за реализацију програма каријерног вођења и саветовања и имплементацију Стратегије каријерног вођења и саветовања у Републици Србији.
Специфични циљевиУпознавање са концептом каријерног вођења и саветовања (КВС); разјашњење улоге коју средње школе имају при увођењу система КВС-а у Србији. Подршка наставницима и стручним сарадницима приликом израде програма каријерног вођења и саветовања у средњим школама и увођењу система КВС-а у школама. Обука и наставника и стручних сарадника да практично примењују елементе КВС-а у свом раду. Јачање капацитета школског тима за каријерно вођење и саветовање за спровођење активности и имплементацију Закона о средњем образовању и васпитању (у делу који се односи на кријерно вођење и саветовање).
Теме програмаКонцепт и значај каријерног вођења и саветовања; Стратешки оквир, као и пракса каријерног вођења и саветовања у Србији; Модели каријерног вођења и саветовања; Припрема програма каријерног вођења и саветовања у средњој школи; Технике за подстицање самоупознавања ученика; Како посаветовати ученике о развоју каријере; Активно тражење посла 1; Активно тражење посла 2
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника25
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦентар за вођење каријере и саветовање Београдске отворене школе ће настојати да обезбеди средства и покрије све трошкове реализације обуке. Досадашње искуство у реализацији обука је показало да укупна цена семинара износи око 155 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61