logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

100 Јачање професионалне улоге наставника, васпитача и стручних сарадника Компетенцијa: K4
Приоритети: 1
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Цара Душана бб, Чачак
Особа за контактГорица Станојевић, rccacak@eunet.rs, 032/320-100, 064/642-4132
АуториМарина Павловић, стручни сарадник - психолог, педагошки саветник, ОШ „Танаско Рајић” у Чачку; Наташа Турунташ, наставник српског језика, педагошки саветник, ОШ „Танаско Рајић” у Чачку
РеализаториМарина Павловић, стручни сарадник - психолог, педагошки саветник, ОШ „Танаско Рајић” у Чачку; Наташа Турунташ, наставник српског језика, педагошки саветник, ОШ „Танаско Рајић” у Чачку; Рада Каранац, М.Сц., саветник, Школска управа, Чачак
Општи циљевиОснаживање наставника, васпитача и стручних сарадника за професионални развој кроз унапређивање вештина за израду личног професионалног портфолија и упознавање са искуством у примени процедура за стицања звања.
Специфични циљевиПовезивање Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања са планирањем и документовањем личног професионалног развоја. Унапређивање планирања и праћења личног плана професионалног развоја. Стицање и развијање вештина за израду личног професионалног портфолија. Стицање знања и вештина за примену процедура за стицање звања.
Теме програмаУнапређивање планирања и праћења личног плана професионалног развоја (ЛППР); Стицање и развијање вештина за израду личног професионалног портфолија; Упознавање са процедурама за стицање звања
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу 50 000.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61