logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

101 Јединство одељенске заједнице и њено развијање кроз унапређен квалитет ЧОС-а Компетенцијa: K4
Приоритети: 1
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда
Особа за контактДејан Карановић, csukikinda@gmail.com, 0230/404-830, 064/857-92-62
Ауторипроф. Светлана Мирчић Вукобрат, наставник физичког васпитања ОШ „Свети Сава” Кикинда; Драгана Радујко, мастер, професор разредне наставе, ОШ „Свети Сава”, Кикинда
Реализаторипроф. Светлана Мирчић Вукобрат, наставник физичког васпитања ОШ „Свети Сава” Кикинда; Драгана Радујко, мастер, професор разредне наставе, ОШ „Свети Сава”, Кикинда
Општи циљевиУнапређивање личног и професионалног развоја наставника. Ојачати сензибилност наставника за препознавање потреба ОЗ и у складу са потребом планирати реализацију рада. Оспособљавање за примену разноврсних облика рада на часовима ОС.
Специфични циљевиОсвешћивање наставника за сагледавање потреба одељења као целине. Оспособљавање наставника за уочавање предности и недостатака предвиђених наставних јединица на часовима одељењског старешине. Оспособљавање наставника за препознавање активности којима се стимулишу и побољшавају односи у одељењу. Подизање нивоа сарадње са родитељима и локалном самоуправом. Оспособљавање за израда плана акције.
Теме програмаИдентификација одељенске заједнице старешине; Појам ЧОС-а и законска регулатива; Конкретизације тема ЧОС-а; Идентификација постојећих садржаја на чосовима; Рад одељенских стрешина у другим замљама; Предлог активних тема кроз циклус образовања; Креирање сопственог плана у складу са потребама одељења; План акције Реализација часа ЧОС
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу је 40 000 дин. нето, плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61