logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

102 Једноставно, извиђаштво Компетенцијa: K4
Приоритети: 4
ИнституцијаТренинг центар „КОЦЕВСКИ“, Неимарска 17, Нови Сад
Особа за контактДаница Коцевска, treningcentarkocevski@gmail.com, 021/633-7067, 060/606-2562
АуториЈован Коцевски, старешина Одреда извиђача „Завичај 1093" Врање; Даница Коцевска, старешина Одреда извиђача „Ветерник 1923“ Ветерник, Нови Сад
РеализаториЈован Коцевски, старешина Одреда извиђача „Завичај 1093“ Врање; Зоран Стојковић, старешина Одреда извиђача „Отписани“ Београд; Милена Пецарски, члан Европског скаутског комитета, Женева; Милош Коцевски, старешина Одреда извиђача „Власинске видре“ Власотинце; Филип Коцевски, старешина чете извиђача „Казанђол“, ОИ „Завичај 1093" Врање; Ђорђе Крстић, начелник Одреда извиђача „Завичај 1093“ Врање
Општи циљевиПодстицање наставника и стручних сарадника на организовање извиђачких активности као облика сарадње са локалном заједницом и начином упућивања младих у здраве стилове живота, ненасилну комуникацију и правилан однос према природи.
Специфични циљевиУпознавање наставника и стручних сарадника са програмом и начином рада Савеза извиђача Србије (СИС) и Светске скаутске асоцијације (WОСМ). Уочавање веза и заједничких области деловања школа и извиђача. Предности укључивања ученика у организацију као вид неформалног образовања – да ученици уче свуда и на сваком месту уз уважавање различитости. Креирање стратешких докумената школе уз инплементацију извиђачких садржаја. Могућности партнерства и заједничких активности на локалу.
Теме програмаОсврт на 100-годишњу традицију извиђаштва у свету и Србији; Структура извиђачке организације, јединице извиђача, и начин деловања; Садржаји предмета и циљеви и задаци образовања и васпитања комплементарни са активностима извиђачке организације; Могућности планирања заједничких активности, израда стратешких докумената; Захтеви васпитног деловања извиђачке организације као партнера у формирању младе личности; Заједничке пројектне активности школе и извиђачке организације у циљу унапређења образовно васпитне праксе
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена семинара је 70 000 у шта улази надокнада предавачима, путни трошкови, подршка Одредима на терену који су помогли реализацију семинара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61