logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

103 Како радити са родитељима Компетенцијa: K4
Приоритети: 9
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац, Сестре Јањић 6, Крагујевац
Особа за контактЗорица Николић, znikolic.centar@gmail.com, 034/201-303, 062/854-2295
АуториДрагана Оцокољић, педагог, просветни саветник у Министарству просвете, науке и технолошког развоја, Школска управа у Крагујевцу; Гордана Поповић Божанић, педагог, педагошки саветник, Економска школа у Чачку
РеализаториГордана Поповић Божанић, педагог, педагошки саветник, Економска школа у Чачку; Драгана Зарков, педагог, Политехничка школа у Крагујевцу
Општи циљевиОвладавање начинима рада који доприносе креирању конструктивнијег и ефективнијег рада на родитељским састанцима и подржавајућим односима породице и школе, неговање културе учења путем размене знања и ставова и унапређивање родитељских компетенција.
Специфични циљевиИзграђивање партнерских односа између наставника и родитеља. Подизање педагошке културе родитеља. Квалитетнија и конструктивнија размена знања и ставова међу родитељима, као и између наставника и родитеља. Разумевање различитих васпитних стилова. Развијање вештина конструктивније комуникације. Коришћење знања стечених на родитељским састанцима у циљу успостављања бољих односа између деце, родитеља и наставника. Усклађивање васпитних утицаја породице и школе.
Теме програмаПромене; Жеље и потребе; Комуникација; Начини реаговања у комуникацијским ситуацијама са родитељима; Васпитни стилови; Радионичарски рад; Креирање радионице за родитељски састанак
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена20 000 динара по дану (нето износ), плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61