logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

106 Комуникација без насиља - добра размена Компетенцијa: K4
Приоритети: 4
ИнституцијаПредшколска установа „Раковица", Славољуба Вуксановића 22, Београд, Раковица
Особа за контактРадмила Аранђеловић, ustanova@purakovica.rs, 011/358-2075, 064/135-3536
АуториДушанка Јерковић, стручни сарадник, психолог, Предшколска установа „Раковица“, Београд; Драгана Спасојевић, стручни сарадник, педагог, Основна школа „Ђура Даничић“, Београд
РеализаториДушанка Јерковић, стручни сарадник, психолог, Предшколска установа „Раковица“, Београд; Драгана Спасојевић, стручни сарадник, педагог, Основна школа „Ђура Даничић“, Београд
Општи циљевиРазвој комуникације као услова квалитетне размене учесника у васпитно-образовном процесу. Развијање вештина самоизражавања и јачање поверења у себе и друге. Унапређивање знања и вештина за конструктивно решавање сукоба. Развијање партнерских односа.
Специфични циљевиПревенција насилне комуникације и интеракције на релацији наставник–ученик–родитељ–колега. Упознавање са теоријским и функционалним знањима и вештинама комуникације. Упознавање са конструктивним начинима решавања конфликата; препознавање баријера у комуникацији. Оспособљавање за успешно слушање и развијање осетљивости за осећања и потребе свих. Упознавање са типовима комуникације, начинима понашања у конфликту и исходиштима конфликта кроз практичне импликације у васпитно образовној средини. Упознавање и стицање вештина и техника активног слушања у ситуацијама насиља. Подстицање процеса социјализације и разумевања односа између поједница и групе.
Теме програмаСлушамо са разумевањем; Како да кажемо оно што нам је потребно; Осећања и потребе, препознавање и вештине изражавања; Сукоби и шта са њима; Баријере у комуникацији на релацији наставник – ученик – родитељ – колеге; Најчешћи начини понашања у конфликтним ситуацијама; Пријатељство - алтернатива насиљу; Сви смо различити – разумевање односа између појединца и групе - рекламирај себе
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена је 90 000 у нето износу.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61