logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

107 Комуникација у служби односа са јавношћу. Компетенцијa: K4
Приоритети: 4
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Цара Душана бб, Чачак
Особа за контактГорица Станојевић, rccacak@eunet.rs, 032/320-100, 064/642-4132
Ауторимр Милица Воиновић, шеф Службе за протокол и информисање у граду Чачку; Рада Каранац, М. Сци, саветник за развојно планирање, Школска управа Чачак
РеализаториРада Каранац, М.Сци, саветник за развојно планирање, Школска управа Чачак; мр Милица Воиновић, шеф Службе за протокол и информисање у граду Чачку
Општи циљевиСтицање и унапређивање комуникацијских компетенција и вештина запослених у образовно-васпитним установама у односу на различите циљне јавности.
Специфични циљевиРазвијање комуникацијских комптетенција запослених у образовно-васпитним установама у циљу постизања задовољавајућих резултата кроз маркетиншку промоцију школе. Неговање и јачање културе запослених у односима са јавношћу. Стицање и унапређивање знања и вештина запослених у организацији специфичних и посебних догађаја и манифестација уопште.
Теме програмаОдноси са јавношћи (ОСЈ); Kомуникационе вештине; Интерни односи са јавношћу; Кризни односи с јавношћу (КОСЈ); Односи са јавношћу и медији; Образовно-васпитне установе као бренд; Протокол
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена 100 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61