logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

108 Комуникацијска компетентност наставника у функцији унапређења квалитета рада у школи Компетенцијa: K4
Приоритети: 4
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда
Особа за контактДејан Карановић, csukikinda@gmail.com, 0230/404-830, 064/857-92-62
АуториМиљана Китановић, психолог - наставник психологије и стручни сарадник, психотерапијски саветник, едукант гешталт психотерапије, Гимназија „Душан Васиљев“, Кикинда
РеализаториМиљана Китановић - психолог, предметни наставник и стручни сарадник, психотерапијски саветник, едукант гешталт психотерапијског правца, Гимназија „Душан Васиљев“, Кикинда; Стаменка Судар - психолог, предметни наставник и стручни сарадник, Средња економска школа, Сомбор; Катица Рајков - психолог, стручни сарадник, Економско-трговинска школа, Кикинда
Општи циљевиРазвој и унапређење комуникацијских компетенција наставника релевантних за рад у школи. Оснаживање наставника у њиховој професионалној улози.
Специфични циљевиУнапређење комуникацијских вештина наставника ради побољшања квалитета образовно-васпитног рада у школи. Унапређење сарадње и тимског рада у школи и бољи ниво интерперсоналних односа. Хуманистички оријентисана настава. Унапређење емоционалне и социјалне климе у школи и бољи ниво интерперсоналних односа.
Теме програмаПрофесионални развој наставника и кључне компетенције; Комуникација као циљ и императив времена у којем живимо са освртом на комуникацију школи; Завршне активности; Комуникацијска компетентност наставника; Развијање комуникацијске компетентности - комуникација, сарадња и тимски рад у школи
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника25
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу је 40 000 дин. нето, плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61