logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

11 Комуникација и јавни наступ у савременој школи Компетенцијa: K2
Приоритети: 4
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Немањина 52, Ужице
Особа за контактВладо Максимовић, rcentar1@open.telekom.rs, 031/512-580, 062/808-6751
АуториРужица Дабић, НЛП мастер, дипломирани психолог, консултант за људске ресурсе; Филиповић Зоран, дипломирани економиста, саветник у Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању
РеализаториРужица Дабић, НЛП мастер, дипломирани психолог, консултант за људске ресурсе; Филиповић Зоран, дипломирани економиста, саветник у Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању
Општи циљевиУнапређење вештина комуникације наставника за рад са одељењем, колегама, родитељима и широм заједницом.
Специфични циљевиУпознати учеснике са стиловима и типовима комуникације. Унапредити вештине слушања и постављања питања. Унапредити вештине давања повратне информације. Оснажити учесника за јавни наступ.
Теме програмаШта је комуникација; Стилови комуникације; Типови комуникације; Шта чини успешног комуникатора; Комуникацијски процес; Баријере у комуникацији и шта са њима; Активно слушање; Шта је повратна информација и како је правилно дати (у тиму, на састанку, надређеном, подређеном...); Јасно објашњавање, техника правилног постављања питања и успостављање квалитетног односа; Јавни наступ; Шта је неопходно знати? Како се ослобидити треме; Како пренети поруку; Ко сам ја и каква ми је улога у јавном наступу; Изградња сопственог стила - неуро-логички ниво (сопствени ресурси и копча са публиком); Припрема наступа усклађивање са „видљивом и невидљивом“ публиком
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника25
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена86 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61