logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

111 Модел унапређивања рада наставника, ученика и школе применом трансакционе анализе Компетенцијa: K4
Приоритети: 4
ИнституцијаЕлектротехничка школа " Стари град", Високог Стевана 37, Београд
Особа за контактСлавица Чарапић, etsstarigrad@sezampro.rs, 2899350, 063/719-3907
АуториСлавица Чарапић, стручни сарадник - педагог, Електротехничка школа „Стари град“ Београд, психотерапеут, сертификовани трансакциони аналитичар - члан Савеза друштава психотерапеута Србије; Катарина Пфаф-Крстић, наставник психологије и грађанског васпитања, Дванаеста београдска гимназија, психотерапеут, сертификовани трансакциони аналитичар - члан Савеза друштава психотерапеута Србије
РеализаториСлавица Чарапић, стручни сарадник - педагог, Електротехничка школа „Стари град“ Београд, психотерапеут, сертификовани трансакциони аналитичар - члан Савеза друштава психотерапеута Србије; Катарина Пфаф-Крстић, наставник психологије и грађанског васпитања, Дванаеста београдска гимназија, психотерапеут, сертификовани трансакциони аналитичар - члан Савеза друштава психотерапеута Србије
Општи циљевиРазвој емоционалне писмености, самопоштовања, комуникацијских вештина и вештина управљања одељењем и редуковање стреса у школи применом трансакционе анализе.
Специфични циљевиУчење примене појмова трансакционе анализе у разумевању сопственог и емоционалног искуства ученика, решавању конфликата, развоју самопоштовања и управљању одељењем.
Теме програмаУвод у теорију трансакционе анализе; Појмови его стања; Пасивно понашање; Теорија развоја личности; Животни сценарио у учионици; Концепт уговарања са ученицима - Трансакције и опције у комуникацији; Психолошке игре у учионици; Развој самопоштовања код ученика и концепт строукирања; Забране, контразабране и дозволе у васпитању; Школа као место подстицања аутономије личности
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника15-30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЗа групу од 15 до 30 учесника цена је 50 000 динара (без ПДВ-а).
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61