logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

112 Наставник на делу у превенцији вршњачког насиља и креирању позитивне школске климе Компетенцијa: K4
Приоритети: 1
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање, Николе Тесле 1А, 15000 Шабац
Особа за контактГоран Стојићевић, rcsabac@gmail.com, 015/391-599, 064/877-1791
Ауторимр Мира Јовановић, предавач струковних студија, ужа научна област Педагогија, Висока школа струковних студија за васпитаче Шабац; мр Данијела Обрадовић, стручни сарадник, психолог, ОШ „Десанка Максимовић“, Ваљево
Реализаторимр Мира Јовановић, предавач струковних студија, ужа научна област Педагогија, Висока школа струковних студија за васпитаче Шабац; мр Данијела Обрадовић, стручни сарадник, психолог, ОШ „Десанка Максимовић“, Ваљево
Општи циљевиУнапређење знања наставника о значају заштите деце од вршњачког насиља и стварање подстицајне школске климе за развој ученика.
Специфични циљевиСтицање знања наставника о вршњачком насиљу, унапређење вештина наставника за превенцију вршњачког насиља и креирање повољне школске климе у разреду.
Теме програмаПојмовна одређења насиља; Јесте насиље није насиље; Преглед новијих истраживања педагошке климе значајних за школску праксу; Култура мира у школи - Наставник као креатор повољне разредне климе ; Фактори повољне разредне климе; Cyber bullyng; Оспособљавање ученика за само-заштиту приватности и личне безбедности; Модули плана едукације за реализацију програма превенције вршњачког насиља у школи; Примери добре праксе у превенцији вршњачког насиља; Активности и мере превенције вршњачког насиља на нивоу, школе, разреда и на индивидуалном нивоу; Промоција адекватног наставничког мониторинга; Наставник на делу-Стварање сигурног и подстицајног школског и разредног окружења
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, стручни сарадник у школи, директор/помоћник директора
Број учесника15-30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу је 40 000 дин. нето, плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61