logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

114 Обука за рад у тиму Компетенцијa: K4
Приоритети: 4
ИнституцијаПУ''Радосно детињство'' Нови Сад, Павла Симића 9, Нови Сад
Особа за контактМина Панић, puns.ssuzbe@gmail.com, 021/420-439, 063/560-617
АуториЈадранка Лукић, психолог; мр Мина Панић, педагог; Сања Матијевић-Буњевчев, психолог, породични саветник
РеализаториЈадранка Лукић, психолог; мр Мина Панић, педагог; Сања Матијевић-Буњевчев, психолог, породични саветник; Сандра Кампел-Митић, педагог
Општи циљевиЈачање професионалних компетенција и личних потенцијала запослених за квалитетан рад у тиму.
Специфични циљевиСтицање знања о специфичностима тимског рада и формирање свести о потреби стварања тимова. Оспособљавање за препознавање различитих улога у тиму. Упознавање са стратегијама решавања проблема у тимском раду. Развијање социјалних вештина неопходних за рад у тиму. Истицање значаја утицаја емоција на понашање и упознавање са вештинама контроле емоција. Упознавање и развијање вештина комуникације које могу унапредити тимски рад. Оспособљавање учесника за израду плана рада тима и вођење пратеће докуметације.
Теме програмаЗначај и специфичности тимског рада; Могући проблеми у раду тима; Стратегије у превазилажењу проблема; Улоге у тиму; Социјалне вештине; Документација која прати рад тима
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника25
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена70 000 динара
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61