logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

115 Одељењске заједнице и инструменти за рад одељењског старешине Компетенцијa: K4
Приоритети: 1
ИнституцијаОШ „Гаврило Принцип”, Крајишка 34, Земун
Особа за контактСветлана Марковић, osgprincip@gmail.com, 011/373-9154, 069/158-7498
АуториСветлана Марковић, дипл. педагог, педагог у ОШ „Гаврило Принцип” у Земуну
РеализаториСветлана Марковић, дипл. педагог, педагог у ОШ „Гаврило Принцип” у Земуну; Маја Митраковић, професор разредне наставе у ОШ „Гаврило Принцип” у Земуну
Општи циљевиУнапређивање и оснаживање васпитних и образовних компетенција и стратегија рада одељењског старешине са ученицима, наставницима и родитељима у процесу формирања и вођења одељењске заједнице.
Специфични циљевиОснаживање, подстицање и развијање педагошке функције одељењског старешине, различитих облика сарадње с ученицима, наставницима и родитељима, примене примера добре праксе за ЧОС и инструмента за рад ОС. Упознавање са административном и организационом функцијом одељењског стерешине у светлу нових законских аката. Оспособљавање и оснаживање одељењских старешина да спроведене активности у одељењској заједници самоевалуирају и ускладе са стандардима и индикаторима који су дефинисани Правилником о стандардима квалитета рада установе.
Теме програмаКако и на којим садржајима су ученици и наставници активирани на ЧОС-у (истраживање, резултати); Развојне карактеристике ученика и примена мотивационих поступака у односу на особености личности ученика; Педагошка функција одељењског старешине; Метод одељењских састанака и педагошких радионица; Израда и примена инструмената за рад одељењског старешине; Облици сарадње одељењског старешине са родитељима ученика; Конкретне спорне ситуације у одељењским заједницама и процедура њиховог решавања - процене, могућа решења, надлежности
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, стручни сарадник у школи, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена60 000 динара нето
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61