logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

116 Оснаживање младих кроз школску / вршњачку медијацију - напредни Компетенцијa: K4
Приоритети: 6
ИнституцијаЦентар Инвентива, Дечанска 12/6, Београд
Особа за контактМарина Остојић, inventiva@profesionalnaorijentacija.org, 011/334-9487, 063/445-088
Ауторимр Станислава Видовић, Виша пројектна менаџерка ГИЗ пројекта „Јачање структура за оснаживање и партиципацију младих у Србији“; мр Милена Голић Ружић, координатор Програма информисања, истраживања и образовања, Центра за права детета у Београду; мр Марија Радовановић, Виша пројектна менаџерка ГИЗ пројекта „Професионална оријентација у Србији”; Марина Остојић, професор педагогије, педагог у ОШ „Коле Рашић” Ниш и консултанткиња за развој програма ГИЗ БОСС
Реализаторимр Станислава Видовић, специјалиста породичне медијације, дипломирани психолог, виша пројектна менаџерка са имплементационом одговорношћу, ГИЗ; Даница Белић, педагог, пројектна менаџерка, ГИЗ; Марина Остојић, професор педагогије, педагог у ОШ „Коле Рашић” Ниш и консултанткиња за развој програма у ГИЗ БОСС; Катарина Станић, дипломирани психолог, школски психолог у Машинска школа „Радоје Дакић“, Београд; Драгана Ћук Миланков, председница удружења, Центар за алтернативно решавање сукоба Београд; Бисерка Светозаревић, стручни сарадник, педагог, Средња школа „Прокоповић” Ниш; Маја Светозаревић, професор психологије и грађанског васпитања, стручни сарадник-психолог, Угоститељско-туристичка школа Ниш
Општи циљевиУнапређивање компетенција професионалаца кроз хоризонтално учење за успостављање функционалног партнерства и менторства у области медијације и стварање системске мреже подршке.
Специфични циљевиУнапређивање компетенција професионалаца за: развој и унапређивање квалитета примене програма медијације и управљање сукобима; јачање васпитне функције школе и унапређивања квалитета рада школе, комуникацију и сарадњу, толеранцију, активизам; креирање и пружање партнерских и менторских услуга подршке школама и институцијама у области медијације; успостављање партнерских и менторских односа међу школама и институцијама за развој и примену програма медијације кроз хоризонтално учење и размену примера добре праксе; јачање капацитета школа и актера у процесу успостављања и развоја школе од ресурс центра за медијацију до модел школе; подршку ученицима у развоју компетенција вршњачке едукације у области медијације.
Теме програмаНачини за превазилажење тешкоћа као изазова у медијацији; Емпатија и излажење из „тешких“ ситуација у медијацији; Различити облици медијације; Примена различитих модела медијације у пракси; Методе рада у примени медијације у школи; Начини и модели рада у ситуацијама када постоји више актера сукоба; Ментор и менторство; Стандарди у медијацији; Менторство као менаџмент промена у школи медијације; Менторство у области медијације у пракси; План и програм менторства у медијацији
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена тродневног семинара за групу од 30 учесника је 92 000 динара, плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61