logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

117 Оснаживање младих кроз школску/вршњачку медијацију - базични Компетенцијa: K4
Приоритети: 6
ИнституцијаЦентар Инвентива, Дечанска 12/6, Београд
Особа за контактМарина Остојић, inventiva@profesionalnaorijentacija.org, 011/334-9487, 063/445-088
Ауторимр Станислава Видовић, Виша пројектна менаџерка ГИЗ пројекта „Јачање структура за оснаживање и партиципацију младих у Србији“ ; мр Милена Голић Ружић, координатор Програма информисања, истраживања и образовања, Центра за права детета у Београду; мр Марија Радовановић, Виша пројектна менаџерка ГИЗ пројекта „Професионална оријентација у Србији”
Реализаторимр Станислава Видовић, специјалиста породичне медијације, дипломирани психолог, виша пројектна менаџерка са имплементационом одговорношћу, ГИЗ; мр Марија Радовановић, магистарка мировних студија, виша пројектна менаџерка, ГИЗ; мр Милена Голић, дипломирани правник, специјалиста из области медијације, координатор Програма информисања, истраживања и образовања, Центар за права детета, Београд; Даница Белић, педагог, пројектна менаџерка, ГИЗ; Марина Остојић, професор педагогије, педагог у ОШ „Коле Рашић" Ниш и консултанткиња за развој програма у ГИЗ БОСС; Катарина Станић, дипломирани психолог, школски психолог у Машинска школа „Радоје Дакић“, Београд; Драгана Ћук Миланков, председница удружења, Центар за алтернативно решавање сукоба Београд; Драгана Бјелајац Станковић, наставник српског језика и књижевности, Грађевинска техничка школа Београд, Друга економска школа, Београд; Радмила Симијоновић, стручни сарадник - психолог, Друга економска школа, Београд, Основна школа „Никола Тесла“ Београд; Валерија Живковић, психолог, стручни сарадник у ОШ „Рада Миљковић", Јагодина и консултанткиња за развој програма у ГИЗ БОСС; Светлана Спасић, стручни сарадник – педагог, Основна школа „Свети Сава ", Пожаревац; Александра Јовановић Ђукић, стручни сарадник - школски психолог, Економска, Медицинска и Техничка школа „Радоје Љубичић“, Ужице; Бисерка Светозаревић, стручни сарадник, педагог, Средња школа „Прокоповић" Ниш; Едита Сакали, школски педагог, Основна школа „Братство јединство" Сомбор; Маја Светозаревић, професор психологије и грађанског васпитања, стручни сарадник-психолог, Угоститељско-туристичка школа Ниш; Сунчица Станковић Радивојевић,стручни сарадник педагог, Медицинска школа „др Миленко Хаџић", Лесковац; Весна Краварушић, предавач струковних студија, Висока школа за васпитаче струковних студија, Алексинац
Општи циљевиОспособљавање професионалаца за рад са запосленима у образовно-васпитној установи, ученицима и младима за примену модела медијације у ненасилном решавању сукоба.
Специфични циљевиУнапређивање компетенција професионалаца у образовно-васпитним институцијама за рад на превенцији, трансформацији и управљању сукобима. Оспособљавање професионалаца за примену медијације као модела ненасилног решавања сукоба. Унапређивање међусобних односа и атмосфере у школској средини и компетенција комуникације професионалаца и ученика. Умрежавање професионалаца и вршњака и ширење идеје медијације као модела ненасилног решавања сукоба у школама и животним ситуацијама. Оспособљавање професионалаца за креирање и примену националних докумената и закона кроз медијацију у заштити деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у пракси.
Теме програмаУвод у ненасилну комуникацију; Вежбање емпатије; Језик позитивне акције; Умемо ли да слушамо: различити начини слушања; Конструктивно превазилажење беса; Конфликт, фазе развоја, стилови понашања и исходи; Кораци у медијацији; Медијатор на делу; Медијација вежбање; Медијација вежбање; Промоција филма „Укратко о медијацијиˮ; Шта даље - Акциони план
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена тродневног семинара за групу од 30 учесника је 92 000 динара, плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61