logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

119 Примена радионица на родитељским састанцима у савременој образовно-васпитној установи Компетенцијa: K4
Приоритети: 9
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Цара Душана бб, Чачак
Особа за контактГорица Станојевић, rccacak@eunet.rs, 032/320-100, 064/642-4132
АуториМарина Павловић, стручни сарадник- психолог, педагошки саветник, ОШ „Танаско Рајић” у Чачку; Наташа Турунташ, наставник српског језика, педагошки саветник, ОШ „Танаско Рајић” у Чачку
РеализаториМарина Павловић, стручни сарадник-психолог, педагошки саветник, ОШ „Танаско Рајић” у Чачку; Наташа Турунташ, наставник српског језика, педагошки саветник, ОШ „Танаско Рајић” у Чачку
Општи циљевиУнапређивање сарадње установе и породице оснаживањем наставника и васпитача за примену радионица на родитељским састанцима, одабир теме у складу са потребама родитеља и иницирање ефикасног и ефектног укључивања родитеља у васпитно-образовни рад.
Специфични циљевиУпознавање са друштвеним контекстом савремене образовно- васпитне установе и његовим утицајем на сарадњу са породицом. Стицање знања о принципима и облицима успешне сарање. Сагледавање предности употребе радионица као иновације у организацији и реализацији родитељских састанака. Стицање знања и вештина за израду сценарија радионица за родитељске састанке. Упознавање са примерима из праксе на основу реализованих родитељских састанака.
Теме програмаДруштвени контекст сарадње образовно- васпитне установе и породице ; Ефикасна и ефектна сарадња образовно- васпитне установе и породице ; Савремени приступ и иновације у реализацији родитељских састанака ; Сценарио и прилози за радионице на родитељским састанцима- примери из праксе
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника15 - 30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена је 50 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61