logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

12 Менторство у примени програма професионалне оријентације Компетенцијa: K2
Приоритети: 2
ИнституцијаЦентар Инвентива, Дечанска 12/6, Београд
Особа за контактМарина Остојић, inventiva@profesionalnaorijentacija.org, 011/334-9487, 063/445-088
Ауторимр Марија Радовановић, магистарка мировних студија, виша пројектна менаџерка, ГИЗ; Марина Остојић, педагошкиња ОШ „Коле Рашић” Ниш и консултанткиња ГИЗ БОСС; Валерија Живковић, психолошкиња, ОШ „Рада Миљковић" Јагодина и консултанткиња ГИЗ БОСС; Јелена Димитријевић, педагошкиња, Центар Инвентива Београд, консултанткиња ГИЗ БОСС
РеализаториМарина Остојић, педагошкиња ОШ „Коле Рашић” Ниш и консултанткиња ГИЗ БОСС; Валерија Живковић, психолошкиња, ОШ „Рада Миљковић” Јагодина и консултанткиња ГИЗ БОСС; Мирјана Радојевић, психолошкиња, ОШ „Свети Сава”, Ниш; Гордана Матовић, апсолвент педагогије, УГ Кокоро, Бор; Снежана Шундрић, психолошкиња, ОШ „Чегар”, Ниш Маја Светозаревић, психолошкиња, Угоститељско-туристичка школа, Ниш; Бобан Антић, педагог, ОШ „Јеремија Илић Јегор” Рготина; Сузана Станковић Илић, психолошкиња, ОШ „Васа Пелагић”, Лесковац; Бранислава Покрајац, психолошкиња Татјана Сурдучки, педагошкиња, ОШ „Соња Маринковић” Нови Сад; Снежана Васиљевић, професор биологије, ОШ „Рада Миљковић”, Јагодина; Валентина Ранчић, психолошкиња, РЦ Ниш; Слађана Голубовић, психолошкиња, ОШ „Сретен Младеновић Мика”, Ниш; Марија Вуловић, психолошкиња, ОШ „Вук Караџић”, Чачак; Хана Стаматовић, психолошкиња, асистент у настави, Факултет хуманистичких наука, Универзитет у Новом Пазару; Станка Жица, педагошкиња, ОШ „Милена Павловић Барили”, Београд; Лидија Терек, стручни саветник социолог, ЦСУ Кикинда; Весна Остојић, мастер васпитач, помоћник директора ПУ „Пионир”, Јагодина; Живковић Слађана, професор енглеског језика, ОШ „Веселин Маслеша”, Београд; Горана Вукић, дефектолог, Дефектолошки факултет, Београд; Ирина Кивић, професор електротехничке групе предмета, Школа за бродарство, бродоградњу и хидроградњу, Београд; Исидора Кораћ, професорка, Виша школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре, Сремска Митровица; Ангелина Скареп, психолошкиња, самостална саветница МПНТР
Општи циљевиУнапређивање компетенција професионалаца за успостављање функционалног партнерства и менторства у области професионалне оријентације и стварање системске мреже подршке у ПО кроз хоризонтално учење.
Специфични циљевиУспостављање партнерских и менторских односа међу школама у примени програма професионалне оријентације, специјализацији и развоју примера добре праксе у ПО. Унапређивање компетенција професионалаца из школа и других институција за креирање и пружање услуга професионалне оријентације. Јачање капацитета актера школа и институција за успостављање истих као ресурс-центара за ПО на путу до модел-школе.
Теме програмаСтратегија имплементације ГИЗ; Професионална оријентација у Србији; Концепт услуге ПО; Ментор и менторство; Развој капацитета за улогу менторске школе кроз СВОТ анализу; Партнерство и менторство у ПО; Критеријуми и индикатори добре праксе у ПО; Специјализација у ПО; Менторство као менаџмент промена у ПО; Менторски састанци; Изазови у раду ментора; Менторство у пракси и портфолио ментора
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена тродневног семинара за групу од 30 учесника је 92 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61