logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

120 Програм мировног образовања. Компетенцијa: K4
Приоритети: 6
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/5, Крушевац
Особа за контактИрена Терзић, info@csu.edu.rs, 037/445-735, 064/835-5596
АуториЈугослав Лазић, дипл. социолог, професор у ШОСО „Веселин Николић“ и Машинско-електротехничкој школи у Крушевцу; Надежда Миловановић, дипл. социолог, директорка Грађевинске школе у Крушевцу
РеализаториЈугослав Лазић, дипл. социолог, професор у ШОСО „Веселин Николић“ и Машинско-електротехничкој школи у Крушевцу; Надежда Миловановић, дипл. социолог, директорка Грађевинске школе у Крушевцу
Општи циљевиШире сагледавање конфликата, њихово боље разумевање. Развој вештина потребних у процесу разраде, трансформације конфликата. Разумевање мира као основног покретача друштвених промена.
Специфични циљевиАктивно учешће у напорима за ненасиље,постизање и очување мира.Развијање свести о структурном насиљу. Преиспитивање сопствених предрасуда. Развијање толеранције према маргиналним друштвеним групама, различитим културама и другачијим ставовима.
Теме програмаНасиље ; Разумевање конфликата ; Предрасуде; Ненасилна комуникација ; Креативна разрада конфликата ; Ненасиље, ненасилна акција ; Изградња поверења ; Постизање мира
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу је 50 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61