logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

121 Професионализација одељењских старешина у сарадњи са родитељима Компетенцијa: K4
Приоритети: 9
ИнституцијаПедагошко друштво Србије, Теразије 26, Београд
Особа за контактБојана Урошевић, drustvo@pedagog.rs, 011/268-7749, 064/094-1321
АуториМаја Врачар
Реализаторидр Слађана Анђелковић; Бисерка Светозаревић; Гордана Миловановић; Милева Мојић; Весна Петровић-Урошевић; Маја Врачар
Општи циљевиПобољшање сарадње родитеља и школе кроз унапређење компетенција одељењског старешине у раду са родитељима.
Специфични циљевиУпознавање циљне групе семинара са основним правилима и стратегијама успешне комуникације на релацији одељењски старешина - ученик - родитељ. Обука одељењских старешина за примену нових облика и садржаја рада са родитељима. Сензибилизација одељењских старешина за рад са родитељима на пољу превентиве који ће се директно одразити и на положај ученика у школи.
Теме програмаЗначај и улога одељењског старешине у савременој школи кроз сарадњу са родитељима; Права и одговорности родитеља; Партиципација родитеља; Методичка упуства за релизацију савремених концепата сарадње са родитељима; Вештине визулаизације, презентације, модерације на родитељским састанцима; Вербална и невербална комуникација у контексту сарадње родитељ-одељењски старешина- ученик; Подршка и оснаживање одељењских старешина у радионичарском раду; Вођење документације одељењског стaрешине о сарадњи са родитељима; Израда акционог плана за примену заједничке акције са родитељима
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу од 30 учесника износи 90 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61