logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

122 Професионални развој стручних сарадника ( педагога и психолога) у школама и домовима ученика Компетенцијa: K4
Приоритети: 1
ИнституцијаПедагошко друштво Србије, Теразије 26, Београд
Особа за контактБојана Урошевић, drustvo@pedagog.rs, 011/268-7749, 064/094-1321
АуториБиљана Радосављевић; Гордана Миловановић; Маја Врачар; Наташа Стојановић
РеализаториГордана Миловановић; Маја Врачар; Наташа Стојановић; Биљана Михаиловић; Верица Грбић
Општи циљевиУнапређење рада и јачање капацитета стручних сарадника (педагога-психолога) у школама и домовима ученика.
Специфични циљевиУпознавање стручних сарадника са начинима јачања њихове професионалне улоге у школама односно домовима ученика. Обука стручних сарадника за самовредновање сопствене праксе. Развијање свести о неопходности континуираног професионалног развоја стручних сарадника. Оспсобљавање стручних сарадника за нове концепте у раду у складу са новим Законом о основама система васпитања и образовања. Развој професионалних комптенеција , успостављање стандарда струке у погледу обављања послова, вођења документације.
Теме програмаПрава и одговорности стручних сарадника у школама односно домовима ученика; Значај и улога педагога/психолога кроз области рада стручних сарадника у школама односно домовима ученика; Планирање, програмирање, остваривање и вредновање образовно–васпитног рада; Праћење развоја и постигнућа детета/ученика; Сарадња са колегама, породицом, локалном заједницом; Професионални развој; Алатке и технике у раду стручних сарадника; Стручни сарадник у савременој школи – тимски рад и рад на пројектима; Педагошке ситуације; Документација и евиденција о раду стручних сарадника
Циљна групастручни сарадник у школи
Број учесника20
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена износи 80 000 бруто, плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61