logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

123 Професионално оснаживање школа – унапређивање компетенција за комуникацију и сарадњу Компетенцијa: K4
Приоритети: 4
ИнституцијаДруштво психолога Србије, Центар за примењену психологију, Ђушина 7/3, Београд
Особа за контактАлександра Џамић, dpscpp@sezampro.rs, 011/323-2961, 063/275-236
Ауторидр Иван Кос
РеализаториЗорица Панић, психолог, Десета гимназија „Михајло Пупин“, Београд; Гордана Николић, психолог, Пета београдска гимназија, Београд; Невенка Драшковић-Ивановић, психолог, Прва економска школа, Београд; Љубица Јеленковић, психолог, Земунска гимназија, Земун; Радмила Тошовић-Корица, психолог; Бранислава Мимић, психолог, ОШ „Владимир Роловић”, Београд; Силвиа Радић, психолог, Медицинска школа и Земунска гимназија, Земун; Милица Радосављевић-Паликућа, психолог, Техничка школа Обреновац; Снежана Стојаковић, психолог; Светлана Свешко, психолог, Дом ученика средњих школа „Јелица Миловановић” Београд
Општи циљевиОпшти циљ програма је развијање компетенција за комуникацију и сарадњу запослених у образовању како би одговорили захтевима васпитне функције, тимског рада, активног и конструктивног учешћа у животу школе, сарадње са свим партнерима.
Специфични циљевиОсвешћивање страхова од промена са акцентом на заштитној улози страха и страху као покретачу активности. Отварање за новине. Овладавање техникама за редукцију страха. Упознавање различитих стилова комуникације и развијање сарадничке комуникације. Упознавање различитих ставова, уверења и оријентација. Развијање осетљивости за различитости, а тиме и унапређивање сарадничких односа и тимског рада.
Теме програмаСтрахови; Комуникација; Ставови и оријентације
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника15-25
Трајањетри дана (21 бод)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена тродневног семинара за групу од 25 учесника износи 137 500 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61