logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

124 Развој самопоуздања и вештина комуникације Компетенцијa: K4
Приоритети: 4
ИнституцијаПета београдска гимназија, Илије Гарашанина 24, Београд
Особа за контактБорка Поповић, vgimnazija@eunet.rs, 3241429, 062/295-213
АуториРајка Тодоровић- Пушица, стручни сарадник -педагог, Пета београдска гимназија; Радмила Симиjоновић, стручни сарадник - психолог, Друга економска школа; Борка Поповић, професор енглеског језика, Пета београдска гимназија
РеализаториРајка Тодоровић- Пушица, стручни сарадник -педагог, Пета београдска гимназија; Радмила Симиjоновић, стручни сарадник - психолог, Друга економска школа; Борка Поповић, професор енглеског језика, Пета београдска гимназија
Општи циљевиСтицање знања о техникама успешне комуникације, подстицање развоја социјалних компетенција, као и развоја сопствених капацитета за сарадњу.
Специфични циљевиРазвијање емпатије, толеранције на непријатност, разумевање и прихватање асертивних права, редуковање пасивног и агресивног понашања у корист асертивног.
Теме програмаОсновни појмови асертивности; Асертивна права ; Технике асертивности
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника25
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена50 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61