logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

127 Родитељ-пријатељ и сарадник Компетенцијa: K4
Приоритети: 9
ИнституцијаДруштво психолога Србије, Центар за примењену психологију, Ђушина 7/3, Београд
Особа за контактАлександра Џамић, dpscpp@sezampro.rs, 011/323-2961, 063/275-236
АуториМирела Марковић, стручни сарадник – психолог у ОШ „Змај Јова Јовановић” Београд; Милка Богић, стручни сарадник – психолог у ОШ „Ђура Даничић” Београд
РеализаториМирела Марковић, стручни сарадник – психолог у ОШ „Змај Јова Јовановић” Београд; Милка Богић, стручни сарадник – психолог у ОШ „Ђура Даничић” Београд; Слободанка Јовановић, психолог у пензији
Општи циљевиПодизање нивоа сарадње између школе,породице и локалне средине. Повећање квалитета васпитно-образовног рада. Транспарентност образовног процеса и школе као институције.
Специфични циљевиКвалитетнија и садржајнија сарадња породице и школе. Превенција слабог одзива и незаинтересованости родитеља и локалне средине. Конструктивна и ефикасна комуникација наставника и родитеља. Покретање заједничких акција наставника, родитеља, ученика и локалне средине. Већа партиципација родитеља у образовно-васпитном раду. Већа компетенција наставника за покретање и прихватање иницијативе родитеља и представника локалне средине. Развијање комуникацијских вештина наставника. Понуда разноврсних модела и покретање нових облика сарадње школе, породице и локалне средине.
Теме програмаРодитељ у школи (типови породица, улога родитеља некада-данас, родитељи-ресурси у образовању); Комуникационе технике (активно слушање, мапирање и преоквиравање, парафразирање, позитивно мишљење, „Јаˮ поруке, трансакциона техника: израда егограма); „Тешки родитељиˮ (стратегије комуникације); Израда сценарија сарадње са родитељима (постер презентације)
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена једнодневног семинара за групу од 30 учесника износи 42 000.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61