logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

128 Свако може нешто - програм личног и професионалног развоја запослених у образовању Компетенцијa: K4
Приоритети: 1
ИнституцијаЦентар за неформално образовање „Други корак", Црногорска 33, Нова Пазова
Особа за контактСпоменка Дивљан, sdradost@yahoo.com, 022/329-579, 063/115-6025
АуториСпоменка Дивљан, стручни сарадник, педагог - психолог, ПУ „Радост“ Нови Бановци; Зорка Петровић, стручни сарадник, педагог, ОШ „Јован Поповић“ Инђија; Ивана Пауновић, дипломирани психолог, психотерапеут у супервизији
РеализаториСпоменка Дивљан, стручни сарадник, педагог - психолог, ПУ „Радост“ Нови Бановци; Зорка Петровић, стручни сарадник, педагог, ОШ „Јован Поповић“, Инђија; Ивана Пауновић, дипломирани психолог, психотерапеут у супервизији
Општи циљевиПодржавање личног и професионалног развоја просветних радника кроз оснаживање базичних способности и унапређивање професионалних постигнућа у раду са децом. Унапређивање вештина и личних потенцијала за ојачавање професионалних компетенција.
Специфични циљевиРазвијање базичних емотивних спососбности- неутрализација и ментализација, целовитост објекта, константност објекта; толеранција на фрустрацију, толеранција на амбиваленцију; воља и иницијатива; развијање способности за ефикасно реаговање у животним и професионалним променама; унапређивање сопствених способности и развијање личних афинитета; едуковање за разумевање себе у циљу прављења бољих избора у будућности; освешћивање и разумевање контравештина којима саботирамо лични и професионални развој; пружање подршке за боље спознавање властитих недостатака и њихово отклањање; развијање самодисциплине; подстицање на самопоштовање; проширивање капацитета за рад и уживање у њему; прављење акционог плана промене у личном и професионалном развоју.
Теме програмаПроучавање базичних емотивних спососбности; Контравештине и унутрашњи саботери; Конструкција акционог плана промене у личном развоју; Конструкција акционог плана промене у професионалном развоју; Развој аутентичне личности
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника15-30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу до 25 је 60 000.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61