logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

129 Стрес у школи - превазилажење, промена Компетенцијa: K4
Приоритети: 4
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Немањина 52, Ужице
Особа за контактВладо Максимовић, rcentar1@open.telekom.rs, 031/512-580, 062/808-6751
АуториДрагана Ђурић, наставник психологије, Ужичка гимназија, Медицинска школа, Ужице Александра Јовановић Ђукић, стручна сарадница - психолог, Техничка школа „Радоје Љубичић”, Ужице
РеализаториДрагана Ђурић, психолог, наставник психологије, Ужичка гимназија, Медицинска школа, Ужице Александра Јовановић Ђукић, стручна сарадница - психолог, Техничка школа „Радоје Љубичић”, Ужице
Општи циљевиДа се код учесника формира потпуно разумевање појма стреса, рационалан приступ стресним ситуацијама и упознавање са позитивним стратегијама превазилажења стреса.
Специфични циљевиЕлиминисање баријера према стресу, препознавање извора стреса, рационалан приступ стресу, успостављање успешне комуникацијске везе са другим учесницима у стресу, примена позитивних стратегија за превазилажење стреса, коришћење стреса као шансе за развој, размена позитивних искустава из решених стресних ситуација, помоћ у решавању стресних ситуација других учесника у образовању.
Теме програмаПојам и врсте стреса - стрес у школи; Фазе стреса и емоције у стресу; Позитивне стратегије за превазилажење стреса; Могућности подршке у превазилажењу стреса
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена30 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61