logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

131 Тимски рад и сарадња наставника у функцији осигурања квалитета рада установе Компетенцијa: K4
Приоритети: 4
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда
Особа за контактДејан Карановић, csukikinda@gmail.com, 0230/404-830, 064/857-92-62
АуториМилан Бојанић, просветни саветник, Школска управа Зрењанин
РеализаториВесна Мађаров, директор ОШ „Ђура Јакшић“ Зрењанин; Јована Милићев Радишић, школски психолог, ОШ „Ђура Јакшић“ Зрењанин
Општи циљевиУказивање на значај сарадње запослених у осигурању квалитета рада установе. Обука наставника за корелацију наставе. Развој комуникацијских вештина запослених. Унапређивање сарадње и тимског рада у установи.
Специфични циљевиУспостављање нових облика корелације у настави и сарадње у установи. Оспособљавање полазника за тимски рад. Обука за примену одговарајућих облика комуникације међу запосленима у установи.
Теме програмаКорелација и тимски рад; Радионица са прикуипљањем различитих мишљења; Тимски рад у установи; Радионица „Улоге у тимуˮ; Значај комуникације за сарадњу и тимски рад у установи; Асертивна комуникација; Радионица на тему Асертивне комуникације; Како сарадња и тимски рад доприносе унапређивању квалитета рада установе
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу је 20 000 дин. нето, плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61