logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

134 Умеће комуникације 2 - комуникацијске вештине у пракси Компетенцијa: K4
Приоритети: 4
ИнституцијаУдружење грађана "ТИМ ПСИХОКОД", Младе Босне 12, Београд
Особа за контактИрена Лободок Штулић, lobodok@open.telekom.rs, 011/644-6466, 064/223-7009
АуториИрена Лободок Штулић, школски психолог, акредитовани психолошки саветник, координатор програма, Центар за професионалну подршку, едукацију и развој Тим Психокод, Београд; Славица Кијевчанин, школски психолог, психотерапеут, Студио за професионални и лични раст и развој, Психокод, Београд; Марија Кривачић, школски психолог, психотерапеут, Студио за професионални и лични раст и развој, Психокод, Београд; Душанка Јовановић, психолог, психотерапеут, Студио за професионални и лични раст и развој, Психокод, Београд
РеализаториИрена Лободок Штулић, школски психолог, акредитовани психолошки саветник, координатор програма, Центар за професионалну подршку, едукацију и развој Тим Психокод, Београд; Славица Кијевчанин, школски психолог, психотерапеут, Студио за професионални и лични раст и развој, Психокод, Београд; Марија Кривачић, школски психолог, психотерапеут, Студио за професионални и лични раст и развој, Психокод, Београд; Душанка Јовановић, психолог, психотерапеут, Студио за професионални и лични раст и развој, Психокод, Београд; Милка Михаиловић, стручни сарадник-психолог и професор психологије и ГВ, Гимназија „Бранислав Петронијевић“ Уб; Милица Велимировић, стручни сарадник и професор психологије, „Зрењанинска гимназија“, Зрењанин; Сузана Станковић Илић, стручни сарадник- психолог, ОШ „Васа Пелагић“, Лесковац; Љиљана Здравковић, психолог, специјалиста за едукацију и вођа тима за професионални развој и едукацију запослених, UNIQА осигурање, Београд; Лидија Филиповски, породични психотерапеут, Саветовалиште за брак и породицу ГЦСР Београд
Општи циљевиУнапређивање васпитног рада. Континуирани рад на развијању комуникације и сарадње између наставника-ученика-колега-родитеља, ради што веће успешности у раду. Оснаживање наставника за конструктивно реаговање и ефикасно решавање школских проблема.
Специфични циљевиОдржавање и ојачавање мотивације наставника за континуирану примену и унапређивање комуникацијских вештина. Међусобна подршка и узајамно учење кроз размену искустава примене комуникацијских вештина у пракси. Повећање нивоа оспособљености, сигурности и самопоуздања наставника да користе конструктивне технике и ефикасно управљају комуникацијским процесима. Оснаживање наставника за одговорно и самосамопоуздано реаговање у различитим васпитним ситуацијама, што посредно и ученицима пружа модел и јача и њихову одговорност и самопоуздање. Упућивање наставника да препознају и употребљавају конструктивне ослонце у давању и примању повратних информација, критика и похвала и тиме повећају њихову корисност и ефективност.
Теме програмаЕфекти претходног семинара „Умеће комуникације 1”; Анализа промена на личном плану и у колективу; Процена квалитета комуникације у школи/Дому на различитим релацијама; Основни постулати конструктивне комуникације и самопоузданог реаговања; Специфичне вештине:давање повратних информација, похвала и критика; Утицај семинарских знања и усвојених комуникацијских вештина на школску праксу -примери добре праксе; Тешкоће и ограничења у примени комуникацијских вештина у пракси; Самопоуздано реаговање као стил; Разматрањемогућности за даље унапређивање комуникације и сарадње
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника20-30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу (максимално 30 учесника) износи 54 000 дин.( Базирана је на учешћу 22-30 учесника са просечном котизацијом од 2000 дин. по учеснику.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61