logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

135 Управљање стресом деце, наставника и родитеља Компетенцијa: K4
Приоритети: 9
ИнституцијаФорум педагога Београд, Господар Јованова 22, Београд
Особа за контактСнежана Вуковић, snezanavukovic2@gmail.com, 064/140-98-05
Ауторимр Снежана Вуковић, психолог, начелник Одељења за стратегију и развој образовања у МПНТР, аутор књиге „Управљање стресом, деце, наставника и родитеља“ (2005), Београд
РеализаториБорислава Максимовић, психолог, координатор за увођење инклузивног образовања, ДИЛС; Дајана Цветковић Лазић, професор српског језика и књижевности, Економска школа, Крушевац; Весна Шапоњић, стручни сарадник, ОШ "Чибуковачки партизани"
Општи циљевиПовећати компетенције и вештине наставника и стручних сарадника за препознавање стресора, управљање стресом и умањење последица стреса ученика, родитеља, као и сопственог личног и професионалног стреса у процесу образовања и васпитања.
Специфични циљевиОбучити наставнике и стручне сараднике за управљање стресом ученика. Обучити наставнике и стручне сараднике за управљање стресом родитеља. Обучити наставнике и стручне сараднике за управљање сопственим личним и професионалним стресом.
Теме програмаБлок 1 - Појмовно одређење стреса; Блок 2 - Промене психофизиолошког функционисања; Блок 3 - Стрес у образовном процесу; Блок 4 - Професионални стрес наставника и свих запослених у образовно.васпитним институцијама; Стрес деце; Управљање стресом деце од стране наставника и васпитача; Стрес родитеља, како га препознати и умањити; Повратне спреге у управљању стресом; Емоционална едукација и превенција у школи и вртићу
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника20-30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаГрупа 20 укупно 50 000 динара, група до 30 укупно 60 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61