logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

138 Учионица добре воље (УДВ) - школски програм за конструктивно решавање сукоба Компетенцијa: K4
Приоритети: 4
ИнституцијаУдружење „Група МОСТ", 27. марта, 28, Београд
Особа за контактСнежана Лазаревић, grupa.most@gmail.com, 011/355-0099, 064/555-0220 и 062/756-572
Ауторидр Тинде Ковач-Церовић, доцент, Филозофски факултет у Београду, Одељење за психологију; проф. др Ружица Росандић, професор у пензији, Учитељски факултет у Београду; проф. др Драган Попадић, редовни професор, Филозофски факултет у Београду, Одељење за психологију; Сњежана Мрше, психолошкиња, програмска директорка Групе МОСТ, Београд; доц. др Данијела Петровић, доцент, Филозофски факултет у Београду, Одељење за психологију; мр Слободанка Антић, асистент, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд; Марина Богдановић, психолошкиња, преседница Групе МОСТ, Београд; Драгана Илић, психолошкиња, Група МОСТ, Београд; Марина Јанковић-Милутиновић, психолошкиња, Група МОСТ, Београд; Милена Јеротијевић, психолошкиња, координаторка програма стручног усавршавања, Група МОСТ, Београд; Светлана Кијевчанин, психолошкиња, Група МОСТ, Београд; проф. др Нада Кораћ, Педагошки факултет, Јагодина; Марија Кривачић, психолошкиња, Психолод и Група МОСТ, Београд; др Дијана Плут, виши научни сарадник Института за психологију, Филозофски факултет у Београду
РеализаториМилена Јеротијевић, психолог, координатор програма за стручно усавршавање Групе Мост, Београд; доц. др Данијела Петровић, доцент, Филозофски факултет у Београду, Одељење за психологију; Сњежана Мрше, психолошкиња, програмска директорка Групе МОСТ, Београд; Сања Милорадовић, психолог, Група Мост, Београд; Марина Јанковић-Милутиновић, психолог, Група МОСТ, Београд; Милка Судимац, психолог, Група МОСТ, Београд; Марија Фармер, психолог, директорка агенције за консалтинг Magic Agency, Београд; Драгана Илић, психолог, Психолошки простори и Група МОСТ, Београд; Марија Кривачић, психолог, Психокод и Група МОСТ, Београд; мр Гордана Ђигић, асистент, Филозофски факултет у Нишу, Одељење за психологију; Љиљана Тошић Радовановић, психолог, директор школе, ОШ „Десанка Максимовић“, Чокот, Ниш; проф. др Благица Златковић, ванредни професор, Учитељски факултет у Врању, Универзитет у Нишу; Војислава Томић, психолог, консултант, Група МОСТ, Београд
Општи циљевиПромовисање вредности мира, ненасиља, сарадње и толеранције. Превенција насилничких понашања младих, заснована на способности разумевања себе и других и предвиђања последица ризичних поступака.
Специфични циљевиУчење модела ненасилног решавања сукоба и овладавање техникама конструктивног социјалног понашања. Јачање групне кохезивности и духа поверења, сарадње и уважавања. Заснивање ауторитета наставника на професионалној компетенцији, поверењу и поштовању.
Теме програмаАфирмација; Парадоксална природа сукоба; Динамика и ескалација сукоба; Од чега зависи понашање у сукобу; Искуство сукоба; Активно слушање; Асертивност - самопоуздано реаговање; Неоптужујуће поруке – „Ја-порукеˮ; Децентрација; Мапирање и преоквиравање сукоба
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника25
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена тродневне обуке за групу је 123 200 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61