logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

139 Школа као центар локалне заједнице Компетенцијa: K4
Приоритети: 9
ИнституцијаДруштво андрагога Србије, Чика Љубина 18-20, Београд
Особа за контактЈасмина Марковић Белић, das@andragog.org, 064/172-4977
Ауторимр Јасмина Марковић, сарадник Друштва андрагога Србије; др Виолета Орловић, доцент Филозофског факултета Универзитета у Београду
РеализаториТања Дамјановић, руководилац Одељења за људске ресурсе, Србијашуме; Едиса Кецап, истраживач приправник Филозофског факултета Универзитета у Београду
Општи циљевиОспособљавање наставника за проширење васпитног и образовног утицаја на локалну заједницу кроз сарадњу са другим установама и организацијама локалног окружења.
Специфични циљевиЈачање капацитета наставника и осталих професионалаца у образовању да: активно промовишу сарадњу у локалној заједници као начин живота школе; укључе све ресурсе из локалне заједнице у заједничке образовне и васпитне активности; истражују потребе и интересе школе и органицазија и установа из заједнице: родитеља, локалне самоуправе, предузећа, НВО, друге образовне, научне, културне установе ... и успостављају алтернативне начине сарадње; да примене и спроведу принципе и поставке комуналног образовања; да развијају климу подршке и партнерсва школе и локалне заједнице кроз освешћивање родитеља, наставника и целе локалне заједнице о користима сарадње за напредовање и развој ученика у свим областима.
Теме програмаКомунално образовање; Школа као центар локалне заједнице; Главна подручја и облици сарадње са локалном заједницом; Идентификација потреба и мапирање партнера из локалне заједнице; Начини комуникације са локалном заједницом
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЗа групу од 30 учесника, цена по учеснику је 3 000 дин, а за групу је 90 000 дин.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61