logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

140 Школа отворена родитељима Компетенцијa: K4
Приоритети: 9
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац, Сестре Јањић 6, Крагујевац
Особа за контактЗорица Николић, znikolic.centar@gmail.com, 034/201-303, 062/854-2295
АуториЗорица Поповић, професор разредне наставе, ОШ „Мома Станојловић“, Крагујевац; Неда Богојевић Прековић, самостални сарадник за избор програма за стручно усавршавање запослених у образовању, Центар за стручно усавршавање запослених у образовању, Крагујевац
РеализаториЗорица Поповић, професор разредне наставе, ОШ „Мома Станојловић“, Крагујевац; Неда Богојевић Прековић, самостални сарадник за избор програма за стручно усавршавање запослених у образовању, Центар за стручно усавршавање запослених у образовању, Крагујевац
Општи циљевиКреирање конструктивнијег и ефективнијег рада са родитељима; унапређивање квалитета рада школе/установе подизањем нивоа компетенција наставника и васпитача; подизање нивоа сарадње између школе/установе и родитеља.
Специфични циљевиКвалитетнија и константна комуникација са родитељима; усклађивање васпитно-образовних фунција и утицаја родитеља и школе/установе; обогаћивање метода, техника, поступака и вештина ефикасног рада са родитељима и децом; да и наставници и родитељи буду мотивисани за сарадњу и заједничке акције на нивоу школе/установе; већа партиципација родитеља у „школском животу деце'', јачање партнерског односа између родитеља и наставника / васпитача.
Теме програмаТумачење порука и васпитног стила; Начини комуникације и укључивања родитеља у живот школе; Упознавање за законском регулативом; Упознавање са научним истраживањима везаним за партиципацију родитеља; Тематски родитељски састанак; Осмишљавање активности учешћа родитеља у животу школе
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника20-30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена20 000 по дану хонорар за ауторе/реализаторе (нето цена) плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61