logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

141 Биоетика у учионици Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаЦентар за развој либерализма, Гандијева 249/11, Београд
Особа за контактАндријана Милошевић Георгиев, office@crl-cdl.org, 011/263-6218
АуториПроф. др Војин Ракић, редовни професор, научни саветник, Центар за биоетичке студије, Београд; Предраг Крстић, стручни саветник, Институт за филозофију и друштвену теорију, Београд; Јелена Манић Радоичић, координаторка пројеката, Београдска отворена школа и спољни сарадник, Центар за биоетичке студије, Београд; Данило Полић, спољни сарадник, Центар за биоетичке студије, Београд; Јована Николић, спољни сарадник, Центар за биоетичке студије, Београд; Тања Комненовић, спољни сарадник, Центар за биоетичке студије, Београд
РеализаториПроф. др Војин Ракић, редовни професор, научни саветник, Центар за биоетичке студије, Београд; Оливера Мијушковић, мастер професор филозофије, програмски координатор, Центар за биоетичке студије; др Хајрија Мујовић Зорнић, доктор правних наука, научни саветник/редовни професор, Институт друштвених наука у Београду, Центар за правна истраживања; Радомир Виденовић, доктор филозофије, професор етике и естетике, редовни професор, Филозофски факултет, Ниш
Општи циљевиУпознавање учесника са статусом, значајем и проблемима биоетике. Оспособљавање учесника за оријентисање у темама и питањима биоетике и њихову примену у наставној пракси, путем критичког дискутовања и развијања интересовања за науку код ученика.
Специфични циљевиУпућивање учесника у актуелне проблеме биоетике као савремене интердисциплинарне области истраживања. Указивање на могућност/неопходност да биоетички садржаји буду заступљени у појединим методским јединицама наставних програма филозофије, социологије, устава и права грађана, биологије, хемије, историје итд. Артикулација и формулација погодних стимулуса (прича, фотографија, филмова, теоријских расправа, научних достигнућа и сл) који образују осетљивост за моралне проблеме технолошког развоја, освешћују о њиховом савременом значају и поспешују критичко процуђивање. Обучавање учесника за конкретну примену садржаја биоетике у наставној пракси: препознавање, провоцирање и критичко дискутовање примереног материјала са ученицима.
Теме програмаШта је биоетика; Рађање и умирање: етика живота; Правни аспекти биоетичких проблема; Биоетичка будућност; Нечовек- натчовек: концепт „побољшања” људи; Ген, геније, генерација: организми и модификације; Фармакоманија и фармакофобија: (зло)употреба медикамената; Биоетика у образовном контексту
Циљна групанаставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника20
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена семинара, уколико би био извођен у Београду, у динарима износи 138 600 динара. Уколико би семинар био одржан ван Београда трошак извођења био би увећан за износ путних трошкова предавача и организатора до места извођења.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61