logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

142 Велике годишњице у српској историји (1914/15. и 1815) – истраживања и дилеме у историографији и настави историје Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаЦентар за српске студије, Филозофски факултет, Чика Љубина 18-20, Београд
Особа за контактДанко Леовац, serbian.studies@gmail.com, 011/320-6293, 064/324-2428
Ауторипроф. др Радош Љушић, редовни професор Филозофског факултета у Београду, Одељење за историју
Реализаторипроф. др Сузана Рајић, ванредни професор Филозофског факултета у Београду, Одељење за историју; проф. др Милош Јагодић, ванредни професор Филозофског факултета у Београду, Одељење за историју; доц. др Марко Шуица, доцент Филозофског факултета у Београду, Одељење за историју; др Јасмина Милановић, научни сарадник Института за новију историју Србије, Београд; Рако Томовић, наставник историје, Зрењанинска гимназија, Зрењанин
Општи циљевиУпознавање наставника историје са резултатима новијих историографских истраживања ради проширивања тематског оквира наставе историје, унапређења квалитета и методског осавремењавања наставног процеса. Развој компетенција наставника.
Специфични циљевиСтручно усавршавање наставника за рад са осетљивим темама и историјским контроверзама у настави историје (посебан акценат на манипулацији) у складу са образовним стандардима за предмет историја. Оспособљавање наставника за примену концепта мултиперспективности у настави на темељу различитих тумачења историјских појава и догађаја у савременој историографији. Мотивисање наставника за примену нових тема у наставном процесу и развој наставничких компетенција.
Теме програмаСавремена српска историографија - нови правци наставе историје; Улога годишњица у српској историји - приступ појединим темама; Анализа и примена појединих тема у настави историје у основној школи; Анализа и примена појединих тема у настави историје у средњим школама
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупно за групу 90 000 динара, односно 3 000 динара по учеснику.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61