logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

145 Историја и теорија: како мислити о историји? Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаИстраживачка станица Петница, П. фах 6, 14104 Ваљево, Ваљево
Особа за контактНина Јевтић, isp@petnica.rs, 014/251-310 лок. 421, 064/354-4446
АуториВељко Станић МА, истраживач-сарадник Балканолошког института, Београд
РеализаториВељко Станић МА, истраживач-сарадник Балканолошког института, Београд; Душан Марковић, руководилац семинара историје у Истраживачкој станици Петница, Ваљево
Општи циљевиСтручно-методичка помоћ наставницима за квалитетније извођење наставе историје јачањем капацитета наставника и отварањем перспектива за иновације у настави путем увођења теоријских концепата у наставне садржаје.
Специфични циљевиПодстрек интерпретативном плурализму у настави, критичком приступу градиву, наставном плану и програму, као и развоју аналитичке свести код ученика. Допринос потпунијем и правилнијем разумевању историјских појава и процеса. Јачање интегритета историјске науке и испитивање њеног места у савременом друштву. Концептуално мишљење историје, компаративни приступ и стваралачки однос према историји насупрот пуком меморисању историјских чињеница. Теоријско мишљење историје као важан елемент грађанске свести и вид (само)критичког промишљања друштва и свог положаја у њему, односа традиције, идентитета и колективног сећања у савременом свету, уз разбијање стереотипа и искључивог начина размишљања и код наставника и код ученика.
Теме програмаЗанат историчара; Како до истине у историји; Историја и сећање
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
ЦенаМање од 600,000. - РСД за групу од 20 учесника (смештај, боравак, потрошни и радни материјал, слободна употреба ресурса, плате запослених, надокнада и путни трошкови спољним сарадницима).
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61