logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

146 Пословна етика – примена личних норми на активности и циљеве Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаФакултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Немањина 4, Београд
Особа за контактМиодраг Брзаковић, miodrag.brzakovic@fmmsp.edu.rs, 011/262-0866, 064/182-0103
Ауторипроф. др Миодраг Брзаковић, професор, Факултет за менаџмент малих и средњих предузећа, Београд; Ивана Станковић, психолог, координатор саветовалишног рада Дома здравља Лесковац, председница Удружења за унапређење квалитета живота „Синергија”
Реализаторипроф. др Миодраг Брзаковић, професор, Факултет за менаџмент малих и средњих предузећа, Београд; Ивана Станковић, психолог, координатор саветовалишног рада Дома здравља Лесковац, председница Удружења за унапређење квалитета живота „Синергија”; проф. др Томислав Брзаковић, директор КБК „Брокер” а.д. Београд; Миодраг Симић, дипл. инж. маш., информатичар, Факултет за менаџмент малих и средњих предузећа; Александра Гроздановић, психолог Дечијег диспанзера Дома здравља, Лесковац
Општи циљевиУпознавање са основним појмовима, одређивањем и значајем етике, морала, организације, примењене, професионалне и пословне етике.
Специфични циљевиОвладавање етичким принципима успешног управљања. Овладавање принципима пословне етике у педагошком раду. Усвајање примењљивих етичких принципа за професионални однос према радном окружењу.
Теме програмаШта је пословна етика и чему служи; Зашто настаје и како препознати пословну етику; Случајеви из праксе; Кад сам био/ла у процесу примене пословне етике
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена40 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61