logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

147 Проактивни приступ учењу историје-нове методе и технике Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Немањина 52, Ужице
Особа за контактВладо Максимовић, rcentar1@open.telekom.rs, 031/512-580, 062/808-6751
АуториЗорица Димитријевић, стручна сарадница, ОШ „Стари град“, Ужице; Весна Лучић, професор историје, ОШ „Стари град“, Ужице; Оливер Мићић Бућић, професор историје, Економска школа, Ужице
РеализаториВесна Лучић, професор историје, ОШ „Стари град“, Ужице; Оливер Мићић Бућић, професор историје, Економска школа, Ужице
Општи циљевиУнапређивање наставе историје и професионално оснаживање наставника за примену проактивних метода и техника.
Специфични циљевиПредстављање стандарда за предмет - историја и њихова примена у пракси. Проширивање постојећих знања наставника историје о разноврсним методама и техникама рада. Оспособљавање наставника за практичну примену проактивних метода и техника. Упознавање наставника историје са савременим информационим техникама (програмима): Тајм-лајн мејкер, Фрее Минд, Е-драw, Креатор фолија, Пројектор фолија и могућностима њихове употребе у настави. Ојачавање компетенција наставника за самосталну израду задатака уз примену стандарда.
Теме програмаСтандарди наставе историје и њихова примена; Традиционалне и проактивне методе/технике рада у настави историје - избор адекватних метода/техника у складу са стандардима; Мапе ума у настави историје; Интерактивне мапе и лента времена; Стандарди, задаци и методе/технике; Елементи доброг задатка и анализа на примерима; Питања, налози, задаци у функцији остваривања предвиђених стандарда наставе историје
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника25
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена коштања семинара је 65 000. У цену семинара није урачунат ПДВ.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61