logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

148 Унапређење наставе историје Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаУдружење за промоцију, усавршавање и развој образовања „Нови Логос“, Маршала Бирјузова 3-5, Београд
Особа за контактМирјана Илић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 011/3348-384, 064/111-0074
Ауторидр Ратомир Миликић, научни сарадник, Институт за савремену историју у Београду; др Драгица Кољанин, доцент, Филозофски факултет - Историја у Новом Саду; др Владимир Петровић, виши научни сарадник, Балканолошки институт САНУ; мр Борис Стојковски, асистент, Филозофски факултет - Историја у Новом Саду; Александра Колаковић, истраживач-сарадник, Институт за политичке студије у Београду; Ивана Петровић, наставник историје, ТШ „Михајло Пупин“ у Инђији, ОШ „Бранко Радичевић“ у Марадику и ОШ „Ружа Ђурђевић-Црна“ у Чортановцима; Мања Милиновић, професор историје, Трећа Београдска гимназија; Дамир С. Живковић, ОШ „Радомир Лазић“, Азања и Паланачка гимназија, Смедеревска Паланка
Реализаторидр Ратомир Миликић, научни сарадник, Институт за савремену историју у Београду; др Драгица Кољанин, доцент, Филозофски факултет - Историја у Новом Саду; др Владимир Петровић, виши научни сарадник, Балканолошки институт САНУ; мр Борис Стојковски, асистент, Филозофски факултет - Историја у Новом Саду; Александра Колаковић, истраживач-сарадник, Институт за политичке студије у Београду; Ивана Петровић, наставник историје, ТШ „Михајло Пупин“ у Инђији, ОШ „Бранко Радичевић“ у Марадику и ОШ „Ружа Ђурђевић-Црна“ у Чортановцима; Мања Милиновић, професор историје, Трећа београдска гимназија; Дамир С. Живковић, ОШ „Радомир Лазић“, Азања и Паланачка гимназија, Смедеревска Паланка
Општи циљевиУнапређење знања, вештина, способности и формирање ставова наставника историје у осн. и сред. школама о савременим достигнућима историјске науке и дидактичко-методичом раду са ученицима. Подизање нивоа знања наставника из методике наставе историје.
Специфични циљевиУсвајање трајног и функционалног знања кроз интердисциплинарни приступ настави историје у основној и средњој школи. Извођење наставе кроз радионице. Корелација историје са осталим наукама и историје као наставног предмета са другим предметима. Обучавање наставника историје за групни (тимски) рад. Оспособљавање наставника историје за примену различитог облика рада и извођење разноврсних активности ученика.
Теме програмаНова научна сазнања о прошлости Србије и Балкана у антици и средњем веку; Из историје Срба у 19. и 20. веку; Нове технологије и историја; Савремене тенденције у настави историје
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена500 динара по полазнику
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61