logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

149 Дијалего- филозофија у средњој школи Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаСредња техничка школа „Милева Марић“, Главна 7, Тител
Особа за контактЈадранка Пешти, sskola-titel@eunet.rs, 021/860-603, 063/545-164
АуториГордана Дражић, школски надзорник Министарства просвете Републике Србије за филозофију и социологију, у пензији; Јадранка Пешти, наставник филозофије, директор СТШ „Милева Марић“ у Тителу
РеализаториГордана Дражић, школски надзорник Министарства просвете Републике Србије за филозофију и социологију, у пензији; Јадранка Пешти, наставник филозофије, директор СТШ „Милева Марић“ у Тителу
Општи циљевиСтручан развој професора филозофије: теоријски (филозофски) и њихово педагошко-психолошко и методичко усавршавање.
Специфични циљевиПодстицање аналитичко-истраживачке делатности професора филозофије и јавна презентација њихових резултата. Стварање услова у којима је могуће вршити ваљано самопроцењивање властитих укупних постигнућа на стручном плану као и хоризонталну евалуацију.
Теме програмаУвођење у колоквијум; Нови путеви образовања; Панеције или неке радње нашег духа; Сусрет са филозофом; Дидаскалије: 1. Теоријско- практични садржаји и поуке; 2. Дидаскалије у врту добре наде (радионице); 3. Изненађења душе (радионице); 1. Acti labores iucundi; 2. Више од наставе- Florilegium filosofum
Циљна групанаставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника10 - 24
Трајањетри дана (19 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена60 000 - 100 000, са порезом.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61