logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

150 Естетика, естетско васпитање и физичко васпитање Компетенцијa: K2
Приоритети: 2
ИнституцијаФакултет за спорт, Универзитет „Унион Никола Тесла“, Ђорђа Станојевића 14, Београд
Особа за контактИванка Гајић, info@fzs.edu.rs, 011/404-4051, 063/250-544
Ауторипроф. др Драган Коковић, редовни професор Филозофског факултета у Новом Саду и Факултета за спорт, Београд; проф. др Милка Ђукић, ванредни професор Факултета за спорт, Београд и члан комисије „Жене и спорт” Олимпијског комитета Србије; доц. др Јелица Петровић, професор на Филозофском факултету у Новом Саду; проф. др Иванка Гајић, ванредни професор и декан Факултета за спорт, Београд; доц. др Јован Марковић, доцент на Факултету за спорт, Београд
Реализаторипроф. др Драган Коковић, редовни професор Филозофског факултета у Новом Саду и Факултета за спорт, Београд; проф. др Милка Ђукић, ванредни професор Факултета за спорт, Београд и члан комисије „Жене и спорт” Олимпијског комитета Србије; проф. др Иванка Гајић, ванредни професор и декан Факултета за спорт, Београд
Општи циљевиЕстетика и естетско васпитање као интегрални делови општег васпитања и опште културе у свим фазама развоја личности уједно су један од веома значајних фактора напретка и просперитета у свим подручјима људског рада и стваралаштва.
Специфични циљевиРазвијање свестране личности, култура рада, култура живљења, култура здравља, техничка култура, култура становања и одевања, еколошка култура, култура понашања, итд. не могу се замислити без естетског васпитања и естетике у пуној ширини значења. Естетичке перцепције, естетски доживљаји, естетски однос, естетско вредновање, естетске вредности све више постају предмет истраживања експерименталне естетике, мада још увек са скромном методологијом естетике у спорту.
Теме програмаТеоријско методолошки приступ проблему истраживања естетике и спорта; Естетика и естетско васпитање као интегралне компоненте човековог рада и стваралаштва; Досадашња истраживања у приказу естетике, психологије и спорта; Теоријско-емпиријска истраживања естетског васпитања и физичке културе; Дијалектичке методе истраживања са варијантама историјске и каузалне, као и моделовање естетике и спорта у будућности; Теоријско практични доказ тесне повезаности естетике и естетског васпитања са физичком културом; Релације естетике, социологије и физичког васпитања; Естетика и естетско васпитање у статистици и физичкој култури; Архитетктура, естетика и физичка култура; Стваралаштво, естетика и физичко васпитање
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика
Број учесника25
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику износи 3 000 динара, укупна цена износи 75 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61