logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

151 Организација, садржаји и начини рада са талентованим ученицима у области историје Компетенцијa: K2
Приоритети: 2
ИнституцијаРЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ТАЛЕНТЕ БЕОГРАД, Устаничка 64, Београд
Особа за контактНикола Срзентић, talenti10@open.telekom.rs, 011/243-1313, 064/423-3734
АуториНикола Срзентић; Данијела Андрејић; Станоје Бојанин
РеализаториМаја Тодоровић; Никола Срзентић; Данијела Андрејић; Станоје Бојанин; Горан Дујковић
Општи циљевиУтврдити облике рада, као и теме и спец. садржаје у редовној и додатној настави историје, и у слободним активностима, као и начин њихове обраде.
Специфични циљевиПодстицати развој постигнућа талентованих ученика у складу са описом стандарда на напредном нивоу; ускладити принцип индивидуализације у настави са потребама диференцираног приступа и фронталног облика рада.
Теме програмаОрганизација, циљеви и рад Регионалног центра за таленте; Начин идентификације и проналажења надарених и талентованих ученика, методе и провере способности и определења надарених и талентованих; Планирање индивидуалног рада са талентима и посебности укључивања таквих ученика у редовну наставу; Додатни рад у настави; Подстицање оригиналног стваралаштва талентованих ученика и начини усавршавања њиховог стваралачког потенцијала; Упућивање ученика у истраживачки рад преко рада на пројектима из историје; Презентација припреме ученика за међународна такмичења; Сарадња Регионалног центра за таленте и Историјских института САНУ
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник изборних и факултативних предмета
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу износи 105 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61