logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

153 Медијска писменост у школи Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаУдружење Библиотека плус, Господар Јованова 63, Београд
Особа за контактНаташа Ђелошевић, info@bibliotekaplus.rs, 011/262-4344, 062/444-563
Ауторипроф. др Александар Тодоровић, професор Универзитета уметности у Београду; доц. др Маја Вукадиновић, шеф Катедре за менаџмент уметничке продукције и медија
Реализаторипроф. др Александар Тодоровић, професор Универзитета уметности у Београду доц. др Маја Вукадиновић, шеф Катедре за менаџмент уметничке продукције и медија; мр Весна Ињац, Народна библиотека Србије; мр Славица Јурић, библиотекар, ОШ „Свети Сава“, Бачка Паланка; Ранко Стојиловић, новинар, Радио Београд, 2. програм
Општи циљевиОснаживање и развијање компетенција наставника у области медијске писмености чија је сврха мотивисање ученика за стицање знања и вештина које омогућавају разумевање начина рада медија, критичко сагледавање и сврсисходно коришћење медијских садржаја.
Специфични циљевиУпознавање са савременим медијским системима и индустријом масовних медија. Упознавање са теоријом из области медијске писмености. Разумевање концепата медијске и информационе писмености и практичне примене у образовном систему. Оснаживање наставника за рад са ученицима као посебном категоријом медијске публике. Усвајање техника за тумачење и евалуирање медијских порука и подстицање критичког односа према медијима и медијским садржајима. Формирање ученика као аутономних појединаца способних да препознају и вреднују утицај медија на формирање својих ставова. Оспособљавање наставника и ученика за креативну примену штампаних и електронских медија у наставним и ваннаставним активностима.
Теме програмаМедији данас - како разумети природу масовних медија; Зашто нам је потребна медијска писменост; Помоћ другима да унапреде медијску писменос; Медијска писменост у школи / предавање; Креативна примена знања о медијима; Примери добре праксе: Медијско проширивање штампаних садржаја/књиге у оквиру пројекта „Интернест”
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника20
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупно 236 760 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61