logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

154 Политика узора и медијска култура Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаУдружење Библиотека плус, Господар Јованова 63, Београд
Особа за контактНаташа Ђелошевић, info@bibliotekaplus.rs, 011/262-4344, 062/444-563
Ауторидоц. др Маја Вукадиновић, шеф Катедре за менаџмент уметничке продукције и медија, Академија лепих уметности
Реализаторидоц. др Маја Вукадиновић, шеф Катедре за менаџмент уметничке продукције и медија, Академија лепих уметности; проф. др Жарко Требјешанин, доктор психологије, редовни професор на предмету Општа психологија са психологијом личности, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију у Београду
Општи циљевиПодизање капацитета наставника за критичку анализу медијских садржаја, друштвених вредности и доминантних узора. Циљ је мотивисање ученика да преиспитају однос према актуелним узорима и вредностима које они симболизују.
Специфични циљевиРазумевање значаја политике узора у образовању. Упознавање социјалних и психолошких механизама који утичу на формирање доминантних узора. Разумевање улоге медија у афирмацији узора као носилаца друштвених вредности. Упознавање са моделима идентификације младих са узорима и разумевање психолошке привлачности узора које пласирају медији. Развијање механизама за критичко преиспитивање доминантних узора. Стицање знања и вештина за тумачење медијских садржаја и подстицање критичког евалуирања медијских садржаја.
Теме програмаНекадашњи и савремени узори; Улога медија у формирању узора; Медијске личности као доминантни узори; Утицај звезда у потрошачком друштву; Звезде као симболи владајућих друштвених вредности; Како образовање може да утиче на промену узора
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника20
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупно 130 040 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61