logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

155 Хура историја! - савремене методе на часовима историје Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа, Дамјанићева 2., Кањижа
Особа за контактТатјана Варју Потребић, rckanjiza@kanjiza.rs, 024/874-733, 064/806-2059
Ауториспец. проф. Габриела Шароши, професор историје, спец. за менеџмент у образовању, Основна школа „Стеван Сремац“ Сента; Оршоља Шоти, школски педагог, Основна школа „Стеван Сремац“ Сента; Атила Перпауер, професор разредне наставе, развојно-диференцирајући педагог, Основна школа „Стеван Сремац“ Сента
Реализаториспец. проф. Габриела Шароши, професор историје, спец. за менеџмент у образовању, Основна школа „Стеван Сремац“ Сента; Оршоља Шоти, школски педагог, Основна школа „Стеван Сремац“ Сента; Атила Перпауер, професор разредне наставе, развојно-диференцирајући педагог, Основна школа „Стеван Сремац“ Сента
Општи циљевиУпознавање наставника са новим методама рада на часовима историје уз помоћ којих успешно мотивишу ученике за стицање нових знања и умења.
Специфични циљевиУнапређивање и развијање професионалних компетенција просветних радника. Сензибилизација свих школских актера за прихватање и коришћење нових метода рада са циљем да се избегне механичко и подржи смисаоно учење путем откривања и стваралаштва.
Теме програмаПотребе ученика, наши изазови; Мапа знања, иновација која помаже у учењу; Драма у служби наставе; Пројекат метода у настави историје; Прављење тврђаве; Развијање говора-дебата
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник изборних и факултативних предмета, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника25
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена40 000 динара
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61