logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

156 Водич за управљање стресом и негативним емоцијама код просветних радника Компетенцијa: K1
Приоритети: 3
ИнституцијаДруштво учитеља Новог Сада, Војводе Путника 1, Нови Сад
Особа за контактЗденка Рајковић, drustvo_uciteljans@neobee.net, 021/496-340, 064/863-4050
Ауторидр Борис Попов, асистент на Филозофском факултету у Новом Саду; Милица Пријовић, психолог у ТИМ Центру; Бојана Филиповић, психолог у ТИМ Центру
РеализаториМилица Пријовић, психолог у ТИМ Центру; Бојана Филиповић, психолог у ТИМ Центру
Општи циљевиИдентификација најчешћих стресних ситуација, усвајање техника за суочавање и управљање стресом и прављење индивидуалног плана за превенцију сагоревања на послу код просветних радника.
Специфични циљевиУпознавање са теоријским концептима стреса и здравља на раду. Идентификација стресних ситуација на послу. Идентификација индикатора (последица) стреса (бес, страх, анксиозност, хронична брига, конфликти, слабија радна ефикасност и сл.). Усвајање когнитивних и бихејвиоралних техника управљања стресом. Технике за ублажавање симптома стреса (вежбе релаксације и дисања). Израда личног акционог плана за управљање стресом.
Теме програмаОпшти модел стреса на раду; Технике за суочавање са стресом; Технике релаксације; Акциони план
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена за 30 учесника је 75 000 динара. Уколико број учесника буде мањи, цена ће у складу са тим бити коригована.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61