logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

157 Здравствено васпитање у основној школи Компетенцијa: K1
Приоритети: 3
ИнституцијаПедагошки факултет у Сомбору, Универзитет у Новом Саду, Подгоричка 4, Сомбор
Особа за контактНаташа Бранковић, dekanat@pef.uns.ac.rs, 025/412-030, 063/112-4526
Ауторидоц. др Данијела Петровић, Педагошки факултет у Сомбору; Сања Шумоња, асистент, Педагошки факултет у Сомбору; проф. др Марија Јевтић, ванредни професор, Медицински факултет у Новом Саду
Реализаторидоц. др Данијела Петровић, Педагошки факултет у Сомбору; Сања Шумоња, асистент, Педагошки факултет у Сомбору; проф. др Марија Јевтић, ванредни професор, Медицински факултет у Новом Саду
Општи циљевиУнапређење здравља деце. Развој ефикасног модела здравственог васпитања у основној школи.
Специфични циљевиУнапређење здравствене писмености учитеља и деце. Успостављање сарадње између учитеља и родитеља, представника локалне заједнице и сарадника из школске заједнице у сврху очувања и унапређења здравља деце. Развој модела интегрисаног здравственог васпитања у основној школи.
Теме програмаЗдравствено васпитање у основној школи; Одлике здравственог стања деце и одраслих; Здравствено ризична понашања деце; Здравствено васпитање као део концепта Школе за здравље; Наставни садржаји здравственог васпитања; Интегрисано здравствено васпитање
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу износи 90 000 (3 000 по учеснику).
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61