logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

158 Курс прве помоћи - Модул 2 Компетенцијa: K1
Приоритети: 3
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/5, Крушевац
Особа за контактИрена Терзић, info@csu.edu.rs, 037/445-735, 064/835-5596
Ауторидр Гордана Симић, лекар специјалиста ургентне медицине СХМП Крушевац, лиценцирани предавач ЦК Србије, национални инструктор ургентне медицине и траума инструктот ПХТЛС Србије
Реализаторидр Гордана Симић, лекар специјалиста ургентне медицине Служба хитне медицинске помоћи Крушевац, лиценцирани предавач ЦК Србије, национални инструктор ургентне медицине и траума инструктот ПХТЛС Србије; др Марија Петровић, лекар опште праксе, лиценцирани демонстратор Црвеног крста Србије; др Ивана Мијајловић, лекар опште праксе, лиценцирани предавач Црвеног крста Србије
Општи циљевиЕдукација што већег броја запослених у предшколсим и школским установама о значају примене техника пружања прве помоћи.
Специфични циљевиОспособљавање полазника курса да самостално пружају адекватну неопходну прву помоћ и као прва карика у ланцу преживљавања активно учествују у спасавању живота повређених или оболелих.
Теме програмаКраткотрајно упознавање са групом; Прва помоћ – основни појмови; Крварење и заустављање крварења; Повреде – појам, врсте и начин збрињавања повреда; КПЦР одраслих ; КПЦР деце; Посебна – ургентна стања
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена40 000 динара
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61