logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

159 Методе превенције дуготрајног стреса и синдрома изгарања на раду запослених у школи Компетенцијa: K1
Приоритети: 3
ИнституцијаОсновна и средња школа „9. мај”, Народног фронта 16, Зрењанин
Особа за контактСнежана Олушки, maj9.skola@beotel.rs, 023/589-020, 062/808-1516
АуториБиљана Коканов Курц, дипл. психолог, Економско трговинска школа „Јован Трајковић“, Зрењанин; Мирјана Младеновић, дипл. дефектолог – олигофренолог, реедукатор психомоторике, Општа болница „Ђорђе Јоановић” Одељење за дечију и адолесцентну психијатрију и неурологију Зрењанин
РеализаториБиљана Коканов Курц, дипл. психолог, Економско трговинска школа „Јован Трајковић“, Зрењанин; Мирјана Младеновић, дипл. дефектолог – олигофренолог, реедукатор психомоторике, Општа болница „Ђорђе Јоановић” Одељење за дечију и адолесцентну психијатрију и неурологију Зрењанин; Рајка Чекрџин, дипл. специјални педагог, ОСШ „9. мај” Зрењанин
Општи циљевиОспособљавање учесника саминара да сами себи пруже помоћ и заштиту од дуготрајног стреса и синдрома изгарања на раду, применом методе релаксације по Бержесу и подизање свести о значају асертивног начина комуникације код превенције изгарања.
Специфични циљевиЕдуковање наставника да препознају симптоме изгарања на раду. Упознавање са ефикасним методама суочавања са стресорима на послу применом асертивне комуникације. Подстицање неговања здравих стилова живота. Упознавање са методом релаксације по Бержесу.
Теме програмаСагоревање на раду ; Здрави стилови живота ; Асертивност ; Методе релаксације
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу је 60 000 динара. плус путни трошкови и смештај реализатора по потреби.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61