logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

16 Успешније од разредне ка предметној настави Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаСавез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/III, Београд
Особа за контактМарија Максимовић, surs@surs.org.rs, 011/324-5385, 064/644-5378
АуториВесна Шапоњић, дипломирани педагог, ОШ „Чибуковачки партизани”, Краљево; Владан Сеизовић, просветни саветник, ШУ Краљево
РеализаториВесна Шапоњић, дипломирани педагог, ОШ „Чибуковачки партизани”, Краљево; мр Снежана Вуковић, психолог, виши саветник у Министарству просвете, науке и технолошког развоја
Општи циљевиКреирање образовног окружења које подржава сталност у напредовању и једнак квалитет знања ученика током основног школовања.
Специфични циљевиОснажити наставнике за стратегије које умањују проблеме ученика при преласку са разредне не предметну наставу. Унапређивање комуникације и сарадње учитеља и одељењских старешина, тј. наставника предметне наставе. Побољшање нивоа квалитета планирања, оснаживањем за тимско и тематско планирање. Увезивање стандарда за крај првог и крај обавезног образовања кроз креирање квалитетних задатака. Континуирано праћење индивидуалног развоја ученика кроз вођење ученичког портфолија.
Теме програмаТеоријска истраживања; Делотворни колектив; Могући узроци поремећаја у колективу; Квалитетна комунукација школе и родитеља; Евалуација - излазна карта; Осврт на научено; Улога учитеља, односно одељенског старешине и одељенског већа; Тимска настава; Увезивање образовних стандарда за крај првог циклуса и крај образовања; Израда акционог плана реализације предметне наставе у 4. разреду
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу полазника износи 55 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61