logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

160 Помоћ помагачима - очување психофизичког здравља Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаФакултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Немањина 4, Београд
Особа за контактМиодраг Брзаковић, miodrag.brzakovic@fmmsp.edu.rs, 011/262-0866, 064/182-0103
АуториМарина Илић, просветни саветник, МПНТР, Школска управа Лесковац; Ивана Станковић, психолог, координатор саветовалишног рада Дома здравља Лесковац, председник Удружења за унапређење квалитета живота „Синергија“
РеализаториИвана Станковић, психолог, координатор саветовалишног рада Дома здравља Лесковац, председник Удружења за унапређење квалитета живота „Синергија“; проф. др Миодраг Брзаковић, професор Факултета за менаџмент малих и средњих предузећа, Београд; проф. др Томислав Брзаковић, директор КБК „Брокер“, Београд; дипл. инж. маш. Миодраг Симић, Факултет за менаџмент малих и средњих предузећа, Београд; Александра Гроздановић, психолог, Дечији диспанзер, Лесковац
Општи циљевиПроширивање сазнања о последицама дуготрајног стреса у педагошком раду. Упознавање са стратегијама заштите менталног здравља.
Специфични циљевиДефинисање ризика за психофизичко здравље које педагошка пракса носи. Упознавање са синдромом изгарања, фазама његовог развоја, контратрансфером и посредном трауматизацијом. Овладавање техникама самопомоћи и помоћи.
Теме програмаПомагачке професије и ментално здравље; Синдром изгарања; Контратрансфер; Посредна трауматизација; Фактори који доприносе појави стреса; Самопомоћ; Стручна помоћ
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена40 000 динара
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61