logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

162 Рани кораци ка здравственом васпитању деце Компетенцијa: K1
Приоритети: 3
ИнституцијаУдружење предшколских радника, Париске комуне 31-33, Нови Београд
Особа за контактЉиљана Митровић, udruzenje.predskolskih.radnika@gmail.com, 011/260-3131, 065/474-7030
Ауторипроф. др Даница Џиновић-Којић, ванредни професор Учитељског факултета у Београду
Реализаторипроф. др Даница Џиновић-Којић, ванредни професор Учитељског факултета у Београду; проф. др Драган Мартиновић, редовни професор Учитељског факултета у Београду; Митровић Љиљана, васпитач-мастер, Предшколска установа „11април“, Нови Београд
Општи циљевиОпшти циљ програма је унапређивање стручних знања, вештина и способности васпитача, стручних сарадника и учитеља из области здравственог васпитања и њихово оспособљавање за конструктивно-практичну обуку и примену специфичних здравствених садржаја.
Специфични циљевиСтимулисање развоја кинезиолошко-здравственог потенцијала деце кроз формирање потреба за кретањем, задовољства од упражавања здравствених активности. Формирање дечјег знања и вештина у области технологије очувања, одржавања и унапређења здравља кроз физичко-здравствене активности. Спречавање неправилног функционисања различитих система организма и корекција кретног система. Стицање неопходних знања за рано препознавање и адекватан третман деце са сметњама у физичком развоју. Укључивање породице у едукативну интервенцију предшколске установе и школе на плану промовисања правилног развоја и здравља деце.
Теме програмаИдентификација односа детета према самом себи, свом здрављу и физичкој култури; Савремени приступ дијагностици развоја детета као субјекта физичко-здравствене делатности; Изградња културе здравог начина живота; Пут до хигијене и правилне исхране деце; Пут до здравља и спречавања повреда деце
Циљна групанаставник разредне наставе, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена за групу од 30 полазника је 60.000 дин.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61